×
 x 


Celkem
Košíkkošík je prázdný

ph stable

Samostatné pufrační mechanismy pomáhající udržovat stabilní pH zálivkového roztoku jsou specialitou našeho hydroponického hnojiva. Budete příjemně překvapeni snížením spotřeby přípravků na úpravu pH zálivky. V některých případech, dle kvality místní vody, jejich používání zcela odpadne.

Pro nejlepší příjem živin je potřeba udržovat kyselost prostředí v okolí kořenů v poměrně úzkém rozmezí pH a to v rozmezí 5.6-6.5 pH jak vidíte na grafu. Samotná zkratka pH byla zavedena pro zjednodušení informace o koncentraci volných vodíkových iontů v roztoku. Tedy tzv. vodíkový exponent - "pondus" H+ (česky "váha" H+). Stupnice je v rozmezí od pH=0 (nejkyselejší reakce) do pH=14 (nejzásaditější reakce).

Každý živý systém si vytváří několik vyrovnávacích mechanismů, v nichž působí látky schopné po určitou mez bez škod neutralizovat nadbytečné vodíkové ionty. Tyto látky nazýváme pufry. V lidské krvi je to například systém hydrogenuhličitanový (odbourávající kyselinu mléčnou vznikající při svalové námaze), systém hydrogenfosforečnanový, rovnováha okysličeného a odkysličeného hemoglobinu a další pufry bílkovinné povahy. Slovo pufr je odvozeno z "der Puffer " (nárazník), tedy roztok schopný udržovat svoji hodnotu kyselosti. Tento typ roztoku se používá i ke kalibraci přístrojů pro měření pH.

Do složení hnojiva JUNGLE indabox jsme zapracovali do každé složky samostatný pufrační mechanismus, jejichž složená kapacita vám umožní (v některých typech vod použitých k přípravě zálivky) zcela omezit nebo výrazně omezit spotřebu roztoků pro úpravu pH. Pufrační schopnosti jsou nastaveny pro tvrdost a pH vody obvyklé v průmyslově připravované - tvrdší - městské vodě. Vzhledem k vysoké koncentraci výrobků JUNGLE indabox, je celkové množství použitého hnojiva k přípravě zálivky poměrně nízké, a proto v měkkých vodách budete potřebovat přípravek pH UP, v tvrdých pH DOWN.

optim_rozsa...
optim_rozsah optim_rozsah

SÍDLO FIRMY

NUMAZON s.r.o.

Jugoslávská 683/128
613 00 Brno - Černá Pole

IČ: 26903962
DIČ: CZ26903962

PROVOZOVNA

NUMAZON s. r. o.

Prostřední Lipka 45
561 69 Králíky

Telefon: +420 736 262 312
E-mail:

Informace

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Zůstaňte s námi v kontaktu

Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá