×
 x 


Celkem
Košíkkošík je prázdný

bio mineral

Hnojiva JUNGLE indabox jsou koncipována na pomezí biominerálních a organických hnojiv. Vysoce čistý základ z přírodních ložisek v Chile je doplněn komplexem synergicky působících přírodních látek. Díky této koncepci nejsou na rozdíl od hnojiv čistě organických zatížena negativními vlivy na zdroje živin v potravinovém řetězci.

Vedle základních biogenních molekul jako je H2O a CO2, které jsou zdrojem C, O, H musí mít rostlina k dispozici další biogenní prvky, které se stávají živinami (až na určité vyjímky) převážně v iontové formě.Iontová forma vzniká rozpouštěním (disociací),např horniny - odtud pěkný český název "živce". Živinami pak označujeme takové prvky, které živý organismus potřebuje k zajištění svých životních funkcí. Je-li tento prvek alespoň jednou v ontogenetickém cyklu rostliny nezbytnou živinou, pak je jednoznačně biogenní povahy. Z praktického hlediska však není možné provádět tak úzkou specifikaci, a proto se běžně biologicky nejdůležitější prvky mohou rozdělit do skupin:

Makroprvky: (obsah od desetin po desítky procent)
C,O,H (přijímány rostlinou ze vzduchu)
N,P,S (přijímány jako anionty)
K,Ca,Mg (přijímány jako kationty)

Mikroprvky:(obsah pod desetinu procenta)
Fe,Mn,Zn,Cu,Na (přijímány jako kationty)
Cl,B,Mo (přijímány jako anionty)
 
Za optimální formu živiny považujeme takovou, která je kořenovým systémem (a pokud možno i na list) přijímána přímo a rostlina nemusí vynakládat již žádnou energii na její chemickou přeměnu, jak je zjednodušeně znázorněno na obrázku.
optim-prijem-zivin
prvek přijímán ve formě úloha v rostlině
 
JUNGLE indabox obsahuje výhradně tuto formu
Mobilní prvky - nedostatek se projeví na spodních (starých) listech.
N (dusík) NO3-,NH4+ Ten je úplně na všechno ...:-)Ve vlhkých,teplých a dobře provzdušněných půdách,které chceme při pěstování co nejlépe napodobit, převládá forma NO3-.V rostlině jsou nitráty redukovány(především ve stonku) na NH4+pomocí energie z fotosyntézy.V její temnostní fázi je spotřeba glukózy na syntézu proteinů o 50% vyšší v případě,že je dusík přijímán jako NO3 než jako NH4.Proto část dusíku dodáváme v rychle dostupné formě NH4+.NH4dusík je též produkován při reakcích org.sloučenin např.glutamátu při produkci glutaminamidu,asparaginu a aminokyselin asparagové a glutamové.Aminokyselin je syntetizováno v rostlině přes 100,z nich okolo 20je využito k syntéze proteinů (dle genet. výbavy).Funkční proteiny(na rozdíl od stavebních)jsou neustále degradovány a resyntetizovány-enzymy.Dále je dusík součástí DNA,RNA,chlorofylu(porfyrinový kruhový systém-uprostřed atom Mg- sestavený ze 4pyrrolových kruhů).V závislosti na množství N jsou syntetizovány jiné proteiny.
okround
P (fosfor) H2PO4-,HPO42- 10x více se přijímá H2PO4-(při nižším pH) než HPO42-(vyšší pH).Zásadní je role energetická ATP-ADP,strukturální v koenzymech,nukleových kyselinách,nukleotidech,fosfolipidech,fosfoproteinech i P cukrech.Současný přísun P a NH4NO3 – podpora růstu kořenů.Dostatek P koreluje s časností dozrávání.
okround
K (draslík) K+ Na rozdíl od jiných prvků se nezabudovává do sloučenin,ale hraje roli jako katalyzátor a součást iontových pump.Přes 60 enzymů potřebuje K jako aktivátor.50% K je soustředěno do chloroplastů-důležité pro produkci ATP.Dále ovlivňuje vstřebávání dusíku,syntézu proteinů a škrobů.Důležitý pro Rhizobie – symbiotické fixace dusíku.K redukuje poškození od hub,hmyzu,zlepšuje zdraví rostlin.
okround
Mg (hořčík) Mg2+ Minerální složka chlorofylu,strukturální komponent ribosomů.Aktivuje polypeptidové řetězce aminokyselin.Dostatek Mg je požadován pro maximální efektivitu fosforyláz,transfer fosforečnanu z ATP(chelátuje s ním).Spolu se S zvyšuje obsah olejnatých látek v rostlinách.Aktivuje RuDP karboxylázu v chloroplastech.
okround
Zn (zinek) Zn2+ nebo chelát Důležitou úlohu hraje zinek při regulaci metabolismu nukleových kyselin.Zinek je napojen na metabolismus aminokyselin a bílkovin. Zinek je nezbytný jako aktivátor při tvorbě tryptofanu. Vzhledem k tomu, že zinek ovlivňuje tvorbu tryptofanu nepřímo ovlivňuje i tvorbu indolových auxinů(přirozených růstových stimulátorů v rostlině).

okround
Imobilní prvky- Nedostatek se projevuje na vrchních (nových) listech.Nedostatek nelze vykrýt ze starých částí rostliny.
S (síra) SO42- Nutná pro syntézu aminokyselin obsahujících S (cystin,cystein,methionin,které jsou esenciální složkou proteinů).Můstky –s-s slouží jako vazby mezi polypeptidovými řetězci (dvě systeinové molekuly tvoří cystin).-SH má katalytickou funkci v enzymech.Zvyšuje tvorbu oleje a látek odpovědných za chuť. okround
Ca (vápník) Ca2+ Zpevňuje buněčné stěny a ovlivňuje celistvost pletiv.Hraje roli v propustnosti buněčných membrán. okround
Fe (železo) ideálně Fe3+ chelát Většina přijatého železa se soustřeďuje do chloroplastů, kde dosahuje až 90% celkového Fe listu. Zde je chelátově vázané v porfyrinové struktuře hemu nebo heminu. okround
Mn (mangan) Mn2+ nebo chelát V biochemických funkcích je podobný hořčíku, aktivuje některé enzymy,kde může být nahrazen hořčíkem. Mangan hraje důležitou úlohu při oxidaci auxinu - růstového stimulátoru. okround
 Cl (chór) Cl- Přebytek může u chlorcitlivých rostlin vést k výraznému snížení výnosu.Při nadměrném hnojení chlórem se ztrácí z listů chlorofyl, přičemž zvláště okraje listů jsou chlorotické a svinují se. Na listech vznikají v okolí nervů a na okrajích nekrózy.Neobjevuje se u pravých metabolitů rostliny.Je uložen v biochemicky inertních zásobách.Jeho funkce spočívá v plnění osmotické a kation neutralizační role. okround
B (bór) nedisociovaná H3BO3 Bór hraje zásadní roli při vytváření nových buněk z rostlinného meristemu. okround
Cu (měď) Cu2+ nebo chelát Měď plní v rostlině funkci katalytického prvku, kde se bezprostředně váže na molekulu bílkoviny. Dále je složkou proteinu v chloroplastu, kterým je zabezpečován transport elektronů.I když měď je biogenním prvkem pro rostliny, je u ní často pozorována rovněž vysoká toxicita. Toxicita je způsobena snadným vstupem jejího iontu do buňky.JUNGLE indabox proto obsahuje Cu ve formě chelátu! okround
Mo (molybden) MoO42- Molybden má mimořádně vysokou fyziologickou účinnost.Zásadní je význam molybdenu při redukci nitrátů aktivací nitrátreduktázy při syntéze bílkovin. Funguje jako nosič elektronů. okround
Na (sodík) Na+
Zvyšuje aktivitu enzymu fosfoenolpyruvátové karboxylázy-primárního karboxylujícího enzymu C4 fotosyntézy. Nedostatek Na vede ke změně dráhy CO2 fixace z C4 na C3 (dvojitý pokles). okround

SÍDLO FIRMY

NUMAZON s.r.o.

Jugoslávská 683/128
613 00 Brno - Černá Pole

IČ: 26903962
DIČ: CZ26903962

PROVOZOVNA

NUMAZON s. r. o.

Prostřední Lipka 45
561 69 Králíky

Telefon: +420 736 262 312
E-mail:

Informace

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Zůstaňte s námi v kontaktu

Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá