×
 x 


Total
Cart empty

PH stable

ph stable

Auto buff ering mechanisms help to maintain the watering solution pH stable and depending on your water quality, completely eliminate or greatly reduce the need for pH adjustment solutions.

Pro nejlepší příjem živin je potřeba udržovat kyselost prostředí v okolí kořenů v poměrně úzkém rozmezí pH a to v rozmezí 5.6-6.5 pH jak vidíte na grafu. Samotná zkratka pH byla zavedena pro zjednodušení informace o koncentraci volných vodíkových iontů v roztoku. Tedy tzv. vodíkový exponent - "pondus" H+ (česky "váha" H+). Stupnice je v rozmezí od pH=0 (nejkyselejší reakce) do pH=14 (nejzásaditější reakce).

Každý živý systém si vytváří několik vyrovnávacích mechanismů, v nichž působí látky schopné po určitou mez bez škod neutralizovat nadbytečné vodíkové ionty. Tyto látky nazýváme pufry. V lidské krvi je to například systém hydrogenuhličitanový (odbourávající kyselinu mléčnou vznikající při svalové námaze), systém hydrogenfosforečnanový, rovnováha okysličeného a odkysličeného hemoglobinu a další pufry bílkovinné povahy. Slovo pufr je odvozeno z "der Puffer " (nárazník), tedy roztok schopný udržovat svoji hodnotu kyselosti. Tento typ roztoku se používá i ke kalibraci přístrojů pro měření pH.

Do složení hnojiva JUNGLE indabox jsme zapracovali do každé složky samostatný pufrační mechanismus, jejichž složená kapacita vám umožní (v některých typech vod použitých k přípravě zálivky) zcela omezit nebo výrazně omezit spotřebu roztoků pro úpravu pH. Pufrační schopnosti jsou nastaveny pro tvrdost a pH vody obvyklé v průmyslově připravované - tvrdší - městské vodě. Vzhledem k vysoké koncentraci výrobků JUNGLE indabox, je celkové množství použitého hnojiva k přípravě zálivky poměrně nízké, a proto v měkkých vodách budete potřebovat přípravek pH UP, v tvrdých pH DOWN.

optim_rozsa...
optim_rozsah optim_rozsah

CORPORATE INFO

NUMAZON s.r.o.

Jugoslávská 683/128
613 00 Brno - Černá Pole

Reg. No.: 26903962
VAT ID: CZ26903962

FACTORY

NUMAZON s. r. o.

Prostřední Lipka 45
561 69 Králíky

Phone: +420 736 262 312
E-mail:

Information

All prices are including VAT.

Stay in touch

Chcete se zeptat?
2000 characters left
Any questions?
2000 characters left