×
 x 


Total
Cart empty

Bio mineral

bio mineral

JUNGLE indabox fertiliser is a three-part mix of mineral based and organic substances with synergic eff ect. Food grade mineral base materials from natural deposits are enriched with highly active soil and organic compounds.

Vedle základních biogenních molekul jako je H2O a CO2, které jsou zdrojem C, O, H musí mít rostlina k dispozici další biogenní prvky, které se stávají živinami (až na určité vyjímky) převážně v iontové formě.Iontová forma vzniká rozpouštěním (disociací),např horniny - odtud pěkný český název "živce". Živinami pak označujeme takové prvky, které živý organismus potřebuje k zajištění svých životních funkcí. Je-li tento prvek alespoň jednou v ontogenetickém cyklu rostliny nezbytnou živinou, pak je jednoznačně biogenní povahy. Z praktického hlediska však není možné provádět tak úzkou specifikaci, a proto se běžně biologicky nejdůležitější prvky mohou rozdělit do skupin:

Makroprvky: (obsah od desetin po desítky procent)
C,O,H (přijímány rostlinou ze vzduchu)
N,P,S (přijímány jako anionty)
K,Ca,Mg (přijímány jako kationty)

Mikroprvky:(obsah pod desetinu procenta)
Fe,Mn,Zn,Cu,Na (přijímány jako kationty)
Cl,B,Mo (přijímány jako anionty)
 
Za optimální formu živiny považujeme takovou, která je kořenovým systémem (a pokud možno i na list) přijímána přímo a rostlina nemusí vynakládat již žádnou energii na její chemickou přeměnu, jak je zjednodušeně znázorněno na obrázku.
optim-prijem-zivin
prvek přijímán ve formě úloha v rostlině
 
JUNGLE indabox obsahuje výhradně tuto formu
Mobilní prvky - nedostatek se projeví na spodních (starých) listech.
N (dusík) NO3-,NH4+ Ten je úplně na všechno ...:-)Ve vlhkých,teplých a dobře provzdušněných půdách,které chceme při pěstování co nejlépe napodobit, převládá forma NO3-.V rostlině jsou nitráty redukovány(především ve stonku) na NH4+pomocí energie z fotosyntézy.V její temnostní fázi je spotřeba glukózy na syntézu proteinů o 50% vyšší v případě,že je dusík přijímán jako NO3 než jako NH4.Proto část dusíku dodáváme v rychle dostupné formě NH4+.NH4dusík je též produkován při reakcích org.sloučenin např.glutamátu při produkci glutaminamidu,asparaginu a aminokyselin asparagové a glutamové.Aminokyselin je syntetizováno v rostlině přes 100,z nich okolo 20je využito k syntéze proteinů (dle genet. výbavy).Funkční proteiny(na rozdíl od stavebních)jsou neustále degradovány a resyntetizovány-enzymy.Dále je dusík součástí DNA,RNA,chlorofylu(porfyrinový kruhový systém-uprostřed atom Mg- sestavený ze 4pyrrolových kruhů).V závislosti na množství N jsou syntetizovány jiné proteiny.
okround
P (fosfor) H2PO4-,HPO42- 10x více se přijímá H2PO4-(při nižším pH) než HPO42-(vyšší pH).Zásadní je role energetická ATP-ADP,strukturální v koenzymech,nukleových kyselinách,nukleotidech,fosfolipidech,fosfoproteinech i P cukrech.Současný přísun P a NH4NO3 – podpora růstu kořenů.Dostatek P koreluje s časností dozrávání.
okround
K (draslík) K+ Na rozdíl od jiných prvků se nezabudovává do sloučenin,ale hraje roli jako katalyzátor a součást iontových pump.Přes 60 enzymů potřebuje K jako aktivátor.50% K je soustředěno do chloroplastů-důležité pro produkci ATP.Dále ovlivňuje vstřebávání dusíku,syntézu proteinů a škrobů.Důležitý pro Rhizobie – symbiotické fixace dusíku.K redukuje poškození od hub,hmyzu,zlepšuje zdraví rostlin.
okround
Mg (hořčík) Mg2+ Minerální složka chlorofylu,strukturální komponent ribosomů.Aktivuje polypeptidové řetězce aminokyselin.Dostatek Mg je požadován pro maximální efektivitu fosforyláz,transfer fosforečnanu z ATP(chelátuje s ním).Spolu se S zvyšuje obsah olejnatých látek v rostlinách.Aktivuje RuDP karboxylázu v chloroplastech.
okround
Zn (zinek) Zn2+ nebo chelát Důležitou úlohu hraje zinek při regulaci metabolismu nukleových kyselin.Zinek je napojen na metabolismus aminokyselin a bílkovin. Zinek je nezbytný jako aktivátor při tvorbě tryptofanu. Vzhledem k tomu, že zinek ovlivňuje tvorbu tryptofanu nepřímo ovlivňuje i tvorbu indolových auxinů(přirozených růstových stimulátorů v rostlině).

okround
Imobilní prvky- Nedostatek se projevuje na vrchních (nových) listech.Nedostatek nelze vykrýt ze starých částí rostliny.
S (síra) SO42- Nutná pro syntézu aminokyselin obsahujících S (cystin,cystein,methionin,které jsou esenciální složkou proteinů).Můstky –s-s slouží jako vazby mezi polypeptidovými řetězci (dvě systeinové molekuly tvoří cystin).-SH má katalytickou funkci v enzymech.Zvyšuje tvorbu oleje a látek odpovědných za chuť. okround
Ca (vápník) Ca2+ Zpevňuje buněčné stěny a ovlivňuje celistvost pletiv.Hraje roli v propustnosti buněčných membrán. okround
Fe (železo) ideálně Fe3+ chelát Většina přijatého železa se soustřeďuje do chloroplastů, kde dosahuje až 90% celkového Fe listu. Zde je chelátově vázané v porfyrinové struktuře hemu nebo heminu. okround
Mn (mangan) Mn2+ nebo chelát V biochemických funkcích je podobný hořčíku, aktivuje některé enzymy,kde může být nahrazen hořčíkem. Mangan hraje důležitou úlohu při oxidaci auxinu - růstového stimulátoru. okround
 Cl (chór) Cl- Přebytek může u chlorcitlivých rostlin vést k výraznému snížení výnosu.Při nadměrném hnojení chlórem se ztrácí z listů chlorofyl, přičemž zvláště okraje listů jsou chlorotické a svinují se. Na listech vznikají v okolí nervů a na okrajích nekrózy.Neobjevuje se u pravých metabolitů rostliny.Je uložen v biochemicky inertních zásobách.Jeho funkce spočívá v plnění osmotické a kation neutralizační role. okround
B (bór) nedisociovaná H3BO3 Bór hraje zásadní roli při vytváření nových buněk z rostlinného meristemu. okround
Cu (měď) Cu2+ nebo chelát Měď plní v rostlině funkci katalytického prvku, kde se bezprostředně váže na molekulu bílkoviny. Dále je složkou proteinu v chloroplastu, kterým je zabezpečován transport elektronů.I když měď je biogenním prvkem pro rostliny, je u ní často pozorována rovněž vysoká toxicita. Toxicita je způsobena snadným vstupem jejího iontu do buňky.JUNGLE indabox proto obsahuje Cu ve formě chelátu! okround
Mo (molybden) MoO42- Molybden má mimořádně vysokou fyziologickou účinnost.Zásadní je význam molybdenu při redukci nitrátů aktivací nitrátreduktázy při syntéze bílkovin. Funguje jako nosič elektronů. okround
Na (sodík) Na+
Zvyšuje aktivitu enzymu fosfoenolpyruvátové karboxylázy-primárního karboxylujícího enzymu C4 fotosyntézy. Nedostatek Na vede ke změně dráhy CO2 fixace z C4 na C3 (dvojitý pokles). okround

CORPORATE INFO

NUMAZON s.r.o.

Jugoslávská 683/128
613 00 Brno - Černá Pole

Reg. No.: 26903962
VAT ID: CZ26903962

FACTORY

NUMAZON s. r. o.

Prostřední Lipka 45
561 69 Králíky

Phone: +420 736 262 312
E-mail:

Information

All prices are including VAT.

Stay in touch

Chcete se zeptat?
2000 characters left
Any questions?
2000 characters left